Seminar 9. juni 2016 i Bergen

Reisen til Hanseatenes Bergen: Jektefarten og Europa

Invitasjon til seminar om de viktige handelsrelasjonene mellom Nord-Norge og Hanseatenes Bergen.


Tid: 9. juni 2016, kl. 09.00 – 16.30

Sted: Bryggen Museum, Auditoriet

Last ned: Reisen til Bergen seminar 9 juni Bryggen Bergen

Handel med tørrfisk startet omkring år 1100. Fra slutten av middelalderen seilte de nordlandske Jektene en til tre turer i året med tørrfisk og andre varer til Hanseatenes Bergen. Nordlendingene fikk tilbake varer som var vanskelig  å produsere nok av hjemme, viktigst korn og melvarer, og etter hvert europeiske luksusvarer og kulturimpulser.

Tørrfiskhandelen og jektefarten med Nord-Norge bidro sterkt til at Bergen vokste fram som en viktig og betydningsfull handelsby, både før, under og etter hansatiden. På seminaret vil også de internasjonale relasjonene bli belyst, spesielt i forhold til det hanseatiske Østersjø- og Nordsjø-området, og til Island.

Seminaret blir arrangert i tilknytning til Hansadagene 09.06.16 – 12.06.16, og er et samarbeid mellom Nordlandsmuseet, Nord universitet, Universitetet i Bergen og Museum Nord.

Seminaret er gratis.

For andre spørsmål eller henvendelser: Morten Steffensen, tlf. 918 97 162

Arrangementskomite:

Geir Atle Ersland,  Universitetet i Bergen
Alf Ragnar Nielssen, Nord universitet
Alan Hutchinson, Nord universitet
Morten Steffensen, Nordlandsmuseet

 
Torsdag 9. 06. 2016

Program Hansadagene seminar 9 juni 2016 (som pdf)

Reisen til Hanseatenes Bergen: Jektefarten og Europa

Kl. 09.00 – 17.00

Bryggen Museum, Auditoriet

09.00 – 10. 30

Velkommen og innledning ved Morten Steffensen, Nordlandsmuseet

Geir Atle Ersland, Universitetet i Bergen: Nordens hav og hanseatenes rolle, Nordsjø – Østersjø forbindelser.

Alf Ragnar Nielssen, Nord universitet: De lange linjer i Jektefartens historie (fra 1400 til 1850).

10.30 – 11.30

Jekta kommer!

Jekta Brødrene har seilt fra Melbu i Vesterålen til Bergen, og ankommer Bryggen ca. kl. 11.00.

Brødrene har med seg tørrfisk fra Lofoten. Det er en begivenhet med historisk sus når de seiler inn på Vågen og legger til kai.

12.00 – 13.15

Reidar Bertelsen, Universitetet i Tromsø/Museum Nord: Hva forteller arkeologien om jektefartens betydning.

Jón Thór, Universitetet i Akureyri: Bergens betydning for den islandske tørrfiskhandelen.

13.30 – 15.00

Agnete Nesse, Høgskolen i Bergen: Europeiske språkmøter i middelalder og tidlig nytid.

Arne Solli, Universitetet i Bergen: Eksport videre, Øresundtoll.

Mike Belasus, Deutches Schiffartsmuseum: Early modern rural cargo shipbuilding in Northwest Europe.

15.30 – 17.00

Avslutning/oppsummering