Samlinger

Sølvskatten fra Bratten

Vi ønsker å fortelle Saltens 10 000 år lange historie. Nordlandsmuseet er ikke et  arkeologisk museum, og har etter kulturminneloven kun lov til å innlemme gjenstander som er tilvirket etter reformasjonsåret 1537.

Universitetet i Tromsø har deponert en sølvskatt fra Bratten i Rønvika til museet vårt i Bodø. Skatten er fra sen vikingtid og inneholder smykker, mynter og hakkesølv. Ringnåla er den største av sitt slag i Norden og må ha tilhørt en storkar.

Ernst Furuhatt
Boksamling på Hamsunsenteret.
Eirik Kristoffersen
Husmannsplassen Kjelvik. Et hjemmelaget strykejernstativ laget på gården Kjelvik i Sørfold. Stativet er flott utsmykket med endestykker bøyd i jevnt utførte snirkler.
Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet.
Beiarn bygdetun. Gjenstander knyttet til landbruk, fiske og husflid før industrialiseringen.
Fauske bygdetun. Personlige eiendeler etter .. … forteller historien om helbredere i forrige århundre.
Kjerringøy handelssted. Nordlandsmuseet har en rekke båter og skip. Blant de eldste fartøyene er den såkalte Misvær-åttringen fra første halvdel av 1800-tallet.
Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet.
Sølvskatten fra Bratten. Ringnålas ornamentering er arbeidet til en mestersmed. Var han norsk?
Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet.
Sølvskatten fra Bratten. Ringnåla er den største av sitt slag funnet i Norden.
Salvskatten fra Bratten. Hvorfor ble sølvsakene bundet inn i bjørkenever og stukket ned i en ur?