Sørfold, Gamle dager DKS 1.-4. trinn

En tidsreise tilbake til gamle dager på husmannsplassen i Kjelvika

Som en del av Den kulturelle skolesekken i Sørfold kommune, har vi lagt opp til at elever fra 3. - 4. trinn skal tilbringe en dag sammen med oss på Husmannsplassen Kjelvik. Elevene skal få lære om “gamle dager”, med spesiell vekt på hvordan barn levde for noen generasjoner siden, hvilke arbeidsoppgaver de hadde og hvordan de lekte.