Bodøsjøen, Gamle dager DKS 1.trinn

Mariane og mannen Kristian bodde i Hunstadhuset sammen med sine 6 barn for om lag hundre år siden. Opplev livet på gården ved Bodøsjøen friluftsmuseum.

Bodøsjøen friluftsmuseum, Gamle dager DKS 1. trinn

Mariane og mannen Kristian bodde i Hunstadhuset sammen med sine 6 barn for om lag hundre år siden.
Gjennom rollespill forteller de om familien sin, hvordan de lever og hvordan de fordeler arbeidsoppgavene mellom mann og kvinne.

Elevene får delta i arbeidet sammen med både Mariane og Kristian mens de er på gården.
Vi steiker “klappakaker” som elevene får spise før de drar igjen.

Les mer utfyllende om produksjonen her

Forberedelsesark for lærere

Denne produksjonen følger et fast oppsett i den kulturelle skolesekken og kan derfor ikke bestilles av andre.