Bodø, En kikk inn i sykdommenes verden

Bli med på et spennende undervisningsopplegg om ulike sykdommer i gamle dager, og utfordringer knyttet til dem.

Et spennende undervisningsopplegg om utfordringene omkring ulike sykdommer, behandlingsmetoder, tro og overtro i gamle dager. Temaet blir belyst gjennom fakta, fortellinger, drama, quis, gruppearbeid og presentasjonsoppgaver.

Opplegget gjennomføres på egen hånd, og det kreves derfor at pedagogisk personale setter seg inn i det på forhånd. Les mer utfyllende om produksjonen her.

Dersom dere ønsker bruke vårt undervisningssopplegg, bruk kontaktskjema.