Fauske, Klungset Leir

Elevene får besøke Klungset Leir, et tysk lasarett som ble bygget under 2. verdenskrig. Velkommen til en dag blant krigens kulturminner med sterke opplevelser!

Klungset Leir - "Tysk hverdag og krigsfangers liv", Fauske

Dette er et formidlingsopplegg som er lagt til ungdomstrinnet, men passer også godt for videregående skole. Velkommen til å være med på et besøk til Klungset Leir, der temaet er knyttet til 2. verdenskrig gjennom utstillingen "Tysk hverdag og krigsfangers liv". 

Med et besøk i Klungset Leir vil elevene bli kjent med lokale kulturminner og kilder fra 2. verdenskrig, og oppleve hvordan disse sammen kan være med på å fortelle krigens grusomme historie, for enkeltmennesker og mennesker som gruppe. Vi vil fokusere på ideologiers menneskesyn, og dens påvirkning på historiske hendelser og enkeltmenneskers skjebne. Vi ønsker også sterkt å formidle kulturminners verdi for identitet og historie.

Kontaktinformasjon Nordlandsmuseet:

Tove Mette Mæland
Fauske Bygdetun
Telefon: 907 22 126
tove.mette.maeland@nordlandsmuseet.no

Lærerveiledning